[Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2020 | Last updated: 1 April 2020]

English version is available here. | Wersja Angielska dostępna jest tutaj.

Polityka Prywatności Kendra Publishing Ltd

W Kendra Publishing Ltd rozumiemy że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna oraz że zależy Ci na tym aby Twoje dane były przechowywane i przetwarzane we właściwy sposób. Szanujemy prywatność każdego kto odwiedza naszą stronę www.kendra.com.pl (dalej „Nasz Serwis„) a dane personalne jakie pobieramy są przechowywane tak jak opisuje to poniższa Polityka Prywatności. Wszelkie dane personalne są przez nas pobierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejszy dokument określający Politykę Prywatności Kendra Publishing Ltd (dalej: „Polityka Prywatności”) wraz z wszystkimi innymi dokumentami (Regulamin użytkowania Serwisu oraz Warunki Sprzedaży) stanowią zasady użytkowania serwisu internetowego dostępnego na stronie www.kendra.com.pl (dalej: „Serwis”).

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności ponieważ zasady zawarte w niniejszym dokumencie  są wymagane do korzystania z Serwisu. Akceptacja Polityki Prywatności jest również niezbędnym elementem przy otwieraniu Konta. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami zawartymi w Polityce Prywatności i dokumentach towarzyszących (Regulamin Użytkowania Serwisu oraz Warunki Sprzedaży) prosimy o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania Serwisu i opuszczenie tej strony internetowej.

1. Informacje o Nas

Serwis znajdujący się pod adresem www.kendra.com.pl jest własnością firmy Kendra Publishing Ltd, zarejestrowanej w Anglii pod numerem 10025144, z siedzibą w Bristolu pod Adresem: The Vassall Centre, Gill Avenue, Bristol, BS16 2QQ, Wielka Brytania, z Europejskim numerem VAT: GB295850263.

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres sklep@kendra.com.pl

2. Czego dotyczy Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się tylko i wyłącznie do użytkowania Naszego Serwisu. Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie mamy kontroli nad tym jak inne strony internetowe przechowują i przetwarzają dane. Przechodząc do innych stron internetowych za pośrednictwem linków zawartych w Naszym Serwisie, zalecamy sprawdzanie Polityki Prywatności tychże stron.

3. Czym są dane osobowe

Dane osobowe zostały zdefiniowane przez Unię Europejską w dokumencie General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 oraz w dokumencie Data Protection Act 2018.
W Polsce GDPR jest znane pod nazwą Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

W uproszczeniu Dane Osobowe to zbiór informacji o tobie dzięki których możesz zostać zidentyfikowany. W skład danych osobowych wchodzą podstawowe informacje jak imię i nazwisko oraz dane adresowe. Mogą one również zawierać mniej oczywiste dane jak numery identyfikacyjne, elektroniczne wskaźniki położenia geograficznego i inne.

4. Prawa Użytkownika Serwisu

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych GDPR (RODO), Użytkownik ma następujące prawa, których My staramy sie zawsze przestrzegać:
a) Prawo do bycia poinformowanym o fakcie przechowywania danych. Niniejszy dokument zawiera wszystkie niezbędne informacje o przechowywaniu i przetwarzaniu danych przez Kednra Publishing Ltd.
b) Prawo dostępu do przechowywanych przez Nas danych. Więcej na ten temat w punkcie 9.
c) Prawo do modyfikacji danych, w przypadku gdy przechowywane przez Nas dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
d) Prawo do usunięcia danych. Na przykład skasowania wszystkich danych związanych z Użytkownikiem.
e) Prawo do ograniczenia używania przez nas twoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat używania przez Nas Twoich danych osobowych możesz uzyskać pisząc do nas na adres sklep@kendra.com.pl.

5. Jakie dane użytkownika pobieramy i w jaki sposób

Podczas zakładania konta w Naszym Serwisie Użytkownik musi podać swój adres email oraz stworzyć hasło.
Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup produktu(ów) w Naszym Serwisie, zostanie poproszony (na stronie płatności) o podanie swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz numeru kontaktowego.

Nasz Serwis pobiera niektóre dane automatycznie. Na przykład adres IP Użytkownika, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, oraz inne nie-osobowe dane, jak rodzaj systemu operacyjnego twojego komputera bądź urządzenia przenośnego czy rozdzielczość ekranu. Dane te są używane aby prawidłowo wyświetlić zawartość Serwisu na twoim komputerze/urządzeniu przenośnym.

Jeśli otrzymamy od Ciebie email, możemy zachować dane zawarte w tym emailu. W świetle Prawa Ochrony Danych Osobowych My jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Prawo do przechowywania i przetwarzania danych osobowych daje Artykuł 6(1)(f) GDPR, pozwalający przetwarzać nam dane Użytkowników gdy jest to w interesie obu stron – w tym przypadku do funkcjonowania Naszego Serwisu i umożliwienia Użytkownikowi dokonania w Serwisie zakupu Produktów.

6. Jak wykorzystujemy dane Użytkownika

Pobrane dane osobowe Użytkownika są bezpiecznie przechowywane, przez okres nie dłuższy niż to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Naszego Serwisu. Dokładamy wszelkich starań aby wywiązywać się z obowiązków nałożonych na nas przez prawo. Strzeżemy twoich danych osobowych tak jak tego wymagają przepisy Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę, możemy okazjonalnie wysyłać emaile reklamowe. W każdym wysłanym emailu znajduję się link do „wypisania się” z danej listy mailingowej.
Okazjonalnie wysyłamy emaile informacyjne dotyczące kont Użytkowników. W emailach takich informujemy o istotnych zmianach w Serwisie (na przykład o zmianach w Regulaminie Użytkowania Serwisu czy niniejszej Polityce Prywatności). Z tego rodzaju komunikacji „wypisać się” nie można.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim. Wyjątkiem jest konieczność przechowywania wiadomości email oraz Naszego Serwisu na hostingu, który nie jest naszą własnością.

7. Jak przechowujemy dane Użytkownika

Twoje Dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to że są one w pełni chronione przez przepisy Ochrony Danych Osobowych obowiązujące w UE.

Ochrona danych osobowych jest dla Nas bardzo ważna i dlatego zawsze stosujemy odpowiednie środki ostrożności. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest tylko do wybranych pracowników Kendra Publishing Ltd. Jeśli konieczne jest (na przykład do rozbudowy Naszego Serwisu) zaangażowanie osoby trzeciej, agencji lub firmy zewnętrznej, upewniamy się że podlega(ją) oni/one tak samo wysokim normom bezpieczeństwa i ochrony danych.

8. Czy przekazujemy innym Twoje dane osobowe

Nigdy nie przekazujemy innym Twoich danych osobowych. Włączając w to osoby trzecie i firmy zewnętrzne. Wyjątkiem mogą być okoliczności opisane w punkcie 7. inne sytuacje opisane poniżej w punkcie 8.

W przypadku sprzedaży Kendra Publishing Ltd, lub połączenia części bądź całości kapitału z inną firmą w celu rozwoju Serwisu, twoje dane mogą zostać przekazane osobom trzecim. Nowy właściciel firmy będzie mógł używać danych osobowych zgodnie o obowiązującymi Nas przepisami, zawartymi w Polityce Prywatności (np. prawo do kontaktu z klientem).

W niektórych wyjątkowych sytuacjach może na nas zostać nałożony obowiązek ujawnienia danych osobowych. Na przykład w przypadku rozprawy sądowej, nakazu sądowego lub na żądanie organów ścigania.

9. Jak mogę sprawdzić moje dane osobowe

Twoje dane osobowe dostępne są w zakładce MOJE KONTO Naszego Serwisu. W menu bocznym wybierając odpowiednio ADRESY lub SZCZEGÓŁY KONTA, możesz sprawdzić oraz uaktualnić swoje dane.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o Twoich danych przechowywanych w Naszym Serwisie, prosimy o kontakt pod adresem sklep@kendra.com.pl.

10. Informacja o plikach cookies

a) Serwis korzysta z plików cookies.
b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kendra Publishing Ltd.
d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
f) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej
g) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
h) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
i) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
–  Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www;
–  W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history) Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-les-in-internet-explorer) Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647) Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042) Firefox (http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek) Opera (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html) Urządzenia mobilne:
Android (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647) Safari (iOS) (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL) Windows Phone (http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings)

11. Kontakt z nami

Najszybszą formą kontaktu z Nami jest email. Prosimy o kontakt pod adresem sklep@kendra.com.pl. Z reguły odpowiadamy w czasie nie przekraczającym 48 godzin.

12. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie od czasu do czasu. Może to być konieczne na przykład w obliczu zmiany obowiązującego prawa, lub w przypadku znacznych zmian w sposobie prowadzenia Naszego Serwisu.
O wszelkich zmianach informujemy naszych Użytkowników niezwłocznie. Zmiany wchodzą w życie i są obowiązujące wraz z pierwszym wejściem do Naszego Serwisu przez Użytkownika (po ich wprowadzeniu). Sugerujemy odwiedzanie tej strony od czasu do czasu.