[Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2020 | Last updated: 1 April 2020]

English version is available here. | Wersja Angielska dostępna jest tutaj.

Regulamin Użytkowania Serwisu
oraz Warunki Sprzedaży Kendra Publishing Ltd

Niniejszy Regulamin Użytkowania Serwisu oraz Warunki Sprzedaży Kendra Publishing Ltd (dalej: „Regulamin”) wraz z wszystkimi innymi dokumentami (Polityka Prywatności) stanowią zasady użytkowania serwisu internetowego dostępnego na stronie www.kendra.com.pl (dalej „Serwis”). Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ponieważ zasady w nim zawarte są wymagane do korzystania z Serwisu. Akceptacja Regulaminu jest również niezbędnym elementem przy otwieraniu Konta. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami zawartymi w Regulaminie i dokumentach towarzyszących (Politka Prywatności) prosimy o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania Serwisu i opuszczenie tej strony internetowej.

§1. Definicje

„Konto” – konto Użytkownika wymagane do uzyskania dostępu do pewnych obszarów Serwisu. Szczegółowy opis Konta zawarty jest w paragrafie §4.
„Treści” – jakiekolwiek treści, włączając wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki audio i wideo, skrypty, kod, oprogramowanie, bazy danych oraz inne dane, które są dostępne w Serwisie.
„Użytkownik” – osoba posiadająca aktywne Konto w Serwisie
„Treści Użytkownika” – jakiekolwiek treści wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika, m.in. opinie na temat Produktów
„Umowa” – kontrakt zakupu/sprzedaży zawarty pomiędzy kupującym a firmą Kendra Publishing Ltd, którego szczegóły opisane są w paragrafie §24.
„Produkty” – produkty sprzedawane przez Nas za pomocą Serwisu
„Zamówienie” – oznacza zamówienie Produktu(ów) w Serwisie
„Potwierdzenie zamówienia” – akceptacja i potwierdzenie przez Nas  zamówienia złożonego przez Użytkownika Serwisu
„Numer zamówienia” – unikalny numer zamówienia nadawany podczas składania Zamówienia
„My/Nas/ Nasz” – Kendra Publishing Ltd, (Limited Company) zarejestrowana w Anglii pod numerem 10025144, z siedzibą w Bristolu pod adresem: The Vassall Centre, Gill Avenue, Bristol, BS16 2QQ, Wielka Brytania, z Europejskim numerem VAT: GB295850263.

§2. Informacje o Nas

Serwis znajdujący się pod adresem www.kendra.com.pl jest wlasnością firmy Kendra Publishing Ltd, Spólka z o.o.  (Limited Company) zarejestrowana w Anglii pod numerem 10025144, z siedzibą w Bristolu pod Adresem: The Vassall Centre, Gill Avenue, Bristol, BS16 2QQ, Wielka Brytania, z Europejskim numerem VAT: GB295850263.

Regulamin użytkowania Serwisu

§3. Dostęp i użytkowanie Serwisu

3.1 Dostęp do Serwisu jest darmowy
3.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie działań umożliwiających mu uzyskanie dostępu do Serwisu
3.3 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, zawieszenia lub zamknięcia Serwisu (lub jego części) w dowolnym czasie, na dowolny okres czasu i bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika. Nie bierzemy odpowiedzialności za niedostępność Serwisu (lub jego części) w żadnym czasie i okresie trwania.

§4. Konto

4.1 Pewne obszary Serwisu są dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających aktywne Konto.
4.2 Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą samodzielnie zakładać Kont w Serwisie. Osoby poniżej 16 roku życia mogą założyć Konto tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Dotyczy to również przeglądania i użytkowania obszarów Serwisu, które wymagają Konta.
4.3 Podczas zakładania Konta, Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i dokładne informacje. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, uaktualnienie tych danych w Serwisie pozostaje odpowiedzialnością Użytkownika.
4.4 Podczas zakładania Konta zalecamy używanie „silnego hasła”. Dbanie o bezpieczeństwo hasła jest odpowiedzialnością Użytkownika. Udostępnianie Konta osobom innym niż Użytkownik jest zabronione. W przypadku gdy Użytkownik podejrzewa że jego konto jest używane przez inną osobę, prosimy o natychmiastowy kontakt na Nami pod adresem sklep@kendra.com.pl. Kendra Publishing Ltd nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane używanie Konta przez osoby trzecie.
4.5 Używanie kont nienależących do Użytkownika jest zabronione.
4.6 Dane personalne podane przy zakładaniu Konta zostaną zachowane i będą użytkowane zgodnie z Naszymi prawami o obowiązkami określonymi w paragrafie §17.
4.7 Użytkownik może zamknąć Konto w dowolnym momencie. W rezultacie zamknięcia Konta, wszystkie dane związane z Użytkownikiem zostaną usunięte z Serwisu. Usunięcie Konta spowoduje również odebranie Użytkownikowi dostępu do tych części Serwisu, które wymagają posiadania Konta. Zamknąć Konto można pisząc do Nas na adres sklep@kendra.com.pl. Konto zostanie zamknięte w przeciągu 14 dni od otrzymania przez Nas zgłoszenia.
4.8 Po zamknięciu Konta, Treści Użytkownika wprowadzone do Serwisu zostaną usunięte lub pozbawione tożsamości poprzez zmianę/usunięcie nazwy użytkownika.

§5. Prawa własności intelektualnej

5.1 Za wyjątkiem Treści Użytkownika (patrz paragraf §6), wszystkie Treści zawarte w Naszym Serwisie Naszą własnością chronioną prawem autorskim lub własnością chronioną prawem autorskim Naszych licencjodawców lub licencjobiorców, a wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, opakowania i inne prawa własności intelektualnej w Serwisie lub w Treściach dostępnych w ramach Serwisu są własnością firmy Kendra Publishing Ltd lub naszych licencjodawców lub licencjobiorców lub firm stowarzyszonych.
5.2 Za wyjątkiem czynności wymienionych w podpunkcie 5.3 zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie, reprodukcja, linkowanie, rozpowszechnianie, sprzedawanie, wynajmowanie lub w jakimkolwiek sensie powtórne użytkowanie Treści Naszego Serwisu, chyba że została na to udzielona pisemna zgoda Kendra Publishing Ltd.
5.3 Użytkownik ma prawo do:
5.3.1 Odwiedzania i przeglądania Serwisu za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej lub aplikacji czy innego oprogramowania;
5.3.2 Pobrania treści Serwisu w celu cacheowania (pamięć podręczna przeglądarki internetowej);
5.3.3 Wydrukowania (jednej kopii) dowolnej zakładki Serwisu;
5.3.4 Pobrania fragmentów Treści Serwisu, oraz
5.3.5 Przeglądania ich w innym czasie i/lub offline (bez dostępu do Internetu).
5.4 Nasz status, jako właściciela oraz autora Serwisu (jak również naszych licencjodawców lub licencjobiorców lub firm stowarzyszonych) musi być zawsze uwzględniany i respektowany.
5.5 Żadna część Treści Serwisu nie może być używana do celów komercyjnych, chyba że została na to udzielona pisemna zgoda Kendra Publishing Ltd.

§6. Treści Użytkownika

6.1 Treści Użytkownika stanowią (lecz nie są ograniczone do) opinii Produktów
6.2 W celu dodawania Treści Użytkownika konieczne jest posiadania Konta (patrz paragraf §4).
6.3 Zakładając konto Użytkownik bierze odpowiedzialność za całość wprowadzanych do Serwisu Treści Użytkownika.
6.4 W przypadku gdy Użytkownik chciałby usunąć Treści Użytkownika powinien skontaktować się z Nami pod adresem sklep@kendra.com.pl. Usunięcie niektórych Treści Użytkownika może nie zostać wykonane natychmiastowo z przyczyn technologicznych poza naszą kontrolą (na przykład cacheowanie).
6.5 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia, odrzucenia lub przeklasyfikowania dowolnej części Treści Użytkownika, jeśli w Naszej opinii treść taka łamie warunki niniejszego Regulaminu.

§7. Linki do Serwisu

7.1 Dozwolone jest tworzenie linków zewnętrznych do Naszego Serwisu pod warunkiem że:
7.1.1 jest to robione w sposób zgodny z prawem;
7.1.2 miejsce i sposób umieszczenia takiego linka nie sugeruje w żaden sposób Naszego związku z miejscem gdzie link jest umieszczony. Wyjątkiem są sytuacje gdy została na to udzielona pisemna zgoda Kendra Publishing Ltd;
7.1.3 wraz z linkiem nie jest używany żaden znak towarowy, logo czy grafika. Wyjątkiem są sytuacje gdy została na to udzielona pisemna zgoda Kendra Publishing Ltd;
7.1.4 nie jest to robione w sposób niekorzystny dla Naszej reputacji czy wizerunku;
7.2 Dozwolone jest linkowanie do dowolnej zakładki Serwisu, która nie wymaga posiadania Konta.
7.3 Nie jest dozwolony 'Framing’ lub 'Embedding’ Naszego Serwisu, chyba że została na to udzielona pisemna zgoda Kendra Publishing Ltd.
7.4 Zabronione jest linkowanie do Naszego Serwisu ze stron zawierających treści:
7.4.1 nacechowane seksualnie (w tym pornografię);
7.4.2 nieprzyzwoite, niecenzuralne, obraźliwe, agresywne lub podburzające;
7.4.3 promujących przemoc;
7.4.4 promujących jakąkolwiek aktywność niezgodną z prawem;
7.4.5 dyskryminującą jakąkolwiek grupę społeczną, religijną, narodowościową lub wiekową;
7.4.6 wymierzone przeciwko jakiejś osobie czy organizacji;
7.4.7 mające na celu oszukanie drugiej osoby;
7.4.8 mające na celu zastraszenie lub naruszenie prywatności drugiej osoby;
7.4.9 sugerujące jakikolwiek związek z Nami, gdzie takiego związku nie ma;
7.4.10 nadużywające lub łamiące prawa własności intelektualnej.

§8. Linki do innych stron

Kendra Publishing Ltd rezerwuje sobie prawo do umieszczania w Serwisie linków do innych stron internetowych. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za treści zawarte na tychże stronach lub innych stronach w jakikolwiek sposób związanych ze stronami do których linki umieszczamy w Serwisie. Linki umieszczone w Serwisie mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie mają na celu popierania czy promowania innych serwisów czy osób związanych z tymi serwisami.

§9. Wyłączenia odpowiedzialności

9.1 Treści Naszego Serwisu nie stanowią profesjonalnych porad, na których użytkownik powinien się opierać. Służą one jedynie przekazywaniu informacji. Przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji Użytkownik powinien zawsze skonsultować się z osobą upoważnioną do dawania takich porad (np. lekarz medycyny, psycholog, psychiatra).
9.2 Nie bierzemy odpowiedzialności za to czy Serwis sprosta oczekiwaniom Użytkownika, oraz że będzie poprawnie wyświetlał się wszystkich urządzeniach czy platformach.
9.3 Nie bierzemy odpowiedzialności za Treści Użytkowników. Opinie i informacje zawarte w Treściach Użytkowników nie są naszymi opiniami oraz nie odzwierciedlają naszego punktu widzenia.

§10. Prawa i zobowiązania

10.1 Nasz Serwis jest przeznaczony do użytku niekomercyjnego. Nie bierzemy odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, obrotów, utratę klienteli itp. (w przypadku klientów biznesowych).
10.2 Dokładamy wszelkich starań aby Nasz Serwis był zawsze dostępny i wolny on wirusów oraz szkodliwego oprogramowania. Jednakże zgodnie z paragrafem §9.2 oraz §11 nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje ataku na Nasz Serwis w postaci hakerów, robotów oraz innego szkodliwego oprogramowania. Oznacza to również że nie bierzemy odpowiedzialności w przypadku gdy Użytkownik pobierze zainfekowany plik powstały w wyniku takiego ataku.

§11. Wirusy, szkodliwe oprogramowanie i bezpieczeństwo

11.1 Dokładamy wszelkich starań aby Nasz Serwis był zawsze dostępny i wolny on wirusów oraz szkodliwego oprogramowania.
11.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojego sprzętu, oprogramowania oraz danych przeciwko wirusom i innemu szkodliwemu oprogramowaniu.
11.3 Uruchamianie przez Użytkownika jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania w Serwisie jest zabronione.
11.4 Dostęp bezpośrednio do serwera, baz danych, panelu sterowania oraz innych części Serwisu nie przeznaczonych dla Użytkownika jest zabroniony.

§12. Polityka użytkowania Serwisu

12.1 Serwis może być użytkowany tylko w sposób zgodny z prawem.  W szczególności:
12.1.1 Użytkownik powinien dokonać wszelkich starań aby spełniać wymogi prawa lokalnego, krajowego oraz międzynarodowego;
12.1.2 Zabronione jest użytkowanie Serwisu w sposób bezprawny lub nieuczciwy.
12.2 Wprowadzając Treści Użytkownika (lub komunikując się w jakikolwiek sposób z Naszym Serwisem), zabronione jest wprowadzanie danych lub treści, które są
12.2.1 nacechowane seksualnie (w tym pornografię);
12.2.2 nieprzyzwoite, niecenzuralne, obraźliwe, agresywne lub podburzające;
12.2.3 promujących przemoc;
12.2.4 promujących jakąkolwiek aktywność niezgodną z prawem;
12.2.5 dyskryminującą jakąkolwiek grupę społeczną, religijną, narodowościową lub wiekową;
12.2.6 wymierzone przeciwko jakiejś osobie czy organizacji;
12.2.7 mające na celu oszukanie drugiej osoby;
12.2.8 mające na celu zastraszenie lub naruszenie prywatności drugiej osoby;
12.2.9 sugerujące jakikolwiek związek z Nami, gdzie takiego związku nie ma;
12.2.10 nadużywające lub łamiące prawa własności intelektualnej.
12.3 Kendra Publishing Ltd rezerwuje prawo do zawieszenia lub odebrania prawa dostępu Użytkownikowi do swojego Konta jeśli naruszy on zasady zawarte w paragrafie §12 lub w niniejszym Regulaminie. W szczególnych przypadkach możemy zastosować jedno lub więcej z poniższych działań:
12.3.1 zawiesić, czasowo lub permanentnie dostęp do Konta Użytkownika oraz odebrać mu prawo używania Serwisu;
12.3.2 usunąć Treści Użytkownika naruszające zasady niniejszego Regulaminu;
12.3.3 wystosować pisemne ostrzeżenie;
12.3.4 wejść na drogę sądową w celu odzyskania poniesionych strat wynikających ze złamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu;
12.3.5 podjąć inne środki prawne jeśli będzie to niezbędne;

§13. Polityka prywatności i ciasteczka (cookies)

Nasz Serwis podlega dodatkowym przepisom zawartym w Polityce Prywatności.

§14. Zmiany w Regulaminie

14.1 Kendra Publishing Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te obowiązują Użytkownika wraz z pierwszym jego wejściem na strony Serwisu po ich wprowadzeniu. Z tego powodu zalecamy sprawdzenie treści niniejszego Regulaminu od czasu do czasu.
14.2 W przypadku konfliktu treści zawartej w bieżącej wersji Regulaminu z wersją(ami) poprzednimi, obowiązująca jest zawsze wersja najnowsza (chyba że wyraźnie określono że jest inaczej);

§15. Kontakt z Nami

W celu skontaktowania się z Nami prosimy pisać na adres sklep@kendra.com.pl, lub w jakikolwiek inny sposób dostępny na Naszej stronie kontaktowej.

§16. Kontakt z Użytkownikiem Serwisu

16.1 Kendra Publishing Ltd przesyła okazjonalnie Użytkownikom Serwisu ważne informacje poprzez email. Treść tych emaili może zawierać informacje o zmianach w treści niniejszego Regulaminu, w Polityce Prywatności lub zmianach w Kontach Użytkowników.
16.2 Nigdy nie wysyłamy emaili marketingowych bez pozwolenia Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie emaili marketingowych (np. zapisze się do naszego Newslettera), ma prawo w dowolnym momencie wypisać się z danej listy mailingowej. Wyrejestrowanie z takiej listy z reguły odbywa się natychmiastowo lub w szczególnych przypadkach nie przekracza okresu 10 dni roboczych. W okresie tym istnieje możliwość że Użytkownik nadal będzie otrzymywał od Nas emaile marketingowe.
16.3 W razie pytań lub zażaleń dotyczących ww. kwestii prosimy o kontakt pod adresem sklep@kendra.com.pl

§17. Ochrona danych osobowych

17.1 Dane Użytkowników Serwisu są pobierane, przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami zawartymi w dyrektywie Unii Europejskiej 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).
17.2 Szczegółowe informacje o tym jak pobierane, przechowywane oraz przetwarzane są dane Użytkowników zawarte są w Naszej Polityce Prywatności.

§18. Prawo i jurysdykcja

18.1 Niniejszy Regulamin i jego warunki określające relację pomiędzy Kendra Publishing Ltd a Użytkownikami Serwisu podlegają prawu i są strzeżone praz sądy Anglii, Walii Szkocji i Irlandii Północnej.
18.2 Spory i ustalenia prawne pomiędzy Nami a Użytkownikiem Serwisu będą rozpatrywane przez sądy krajów wymienionych  w punkcie 18.1
18.3 W przypadku klientów biznesowych spory i ustalenia prawne pomiędzy Nami a Użytkownikiem Serwisu będą rozpatrywane przez sądy krajów wymienionych  w punkcie 18.1

Warunki sprzedaży

§19. Dostęp i użytkowanie Serwisu

Dostęp do Serwisu został opisany w paragrafie §3.

§20. Ograniczenia wiekowe

Zakupów w naszym Serwisie mogą dokonywać tylko osoby powyżej 18 roku życia.

§21. Klienci biznesow

Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do klientów prywatnych. Klientów biznesowych prosimy o kontakt pod adresem sklep@kendra.com.pl.

§22. Klienci międzynarodowi

Kendra Publishing Ltd jest firmą z siedzibą w Wielikiej Brytanii. Wysyłamy nasze produkty do klientów w wielu krajach. Opłaty za wysyłkę produktów są naliczane na podstawie adresu docelowego i regionu do którego wysyłamy towary. Ceny te można sprawdzić podczas procesu zakupów w Naszym Serwisie (na stronie płatności za towary). Jeśli na liście krajów nie zostanie wyświetlony twój kraj oznacza to że do tego kraju nie wysyłamy towarów.

§23. Produkty, ceny oraz dostępność produktów

23.1 Kendra Publishing Ltd dokłada wszelkich starań aby wszystkie opisy produktów wiernie odpowiadały sprzedawanym towarom. Jednakowoż informujemy iż:
23.1.1 Zdjęcia produktów mają jedynie charakter ilustracyjny. Mogą one nieznacznie różnić się od fizycznego produktu (na przykład odcień lub jasność).
23.1.2 Zdjęcia opakowań mają jedynie charakter ilustracyjny. Mogą one nieznacznie różnić się od fizycznego produktu (na przykład odcień lub jasność).
23.2 Informacja zawarta w paragrafie §23.1 nie zwalnia Nas z odpowiedzialności za dostarczenie Produktów zgodnych z opisem. W przypadku niedostarczenia przez Nas produktu zgodnego z opisem prosimy o zapoznanie się z paragrafem §27 niniejszego dokumentu.
23.3 W niektórych przypadkach wymagane może być aby Użytkownik Serwisu wybrał wariant Produktu.
23.4 Nie gwarantujemy że wszystkie Produkty będą zawsze dostępne. Wskaźniki stanu magazynu nie są dostępne w Naszym Serwisie.
23.5 Okazjonalnie może zaistnieć sytuacja w której dokonamy drobnych zmian w opisie Produktu po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia lecz jeszcze przed wysyłką towarów. Zmiany takowe nie zmieniają głównych parametrów Produktu lub sposobu jego użytkowania.
23.6 Dokładamy wszelkich starań aby ceny w Serwisie były zawsze aktualne. Rezerwujemy prawo do zmian cen w dowolnym czasie. Dotyczy to również ofert specjalnych oraz kuponów promocyjnych. Zmiany cen nigdy nie mają wpływu na Produkty uprzednio Zamówione.
23.7 Wszystkie ceny są przez Nas sprawdzane regularnie. W sporadycznych przypadkach, w których w Serwisie zostanie umieszczona niepoprawna cena, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu udzielenia wyjaśnień. Jeśli cena za jaką Użytkownik kupił Produkt jest niższa od ceny faktycznej, pobierzemy niższą kwotę. Jeśli cena za jaką Użytkownik kupił Produkt jest wyższa od ceny faktycznej, skontaktujemy się z Użytkownikiem dając mu opcję kupna produktu po cenie faktycznej lub opcję anulacji Zamówienia. Opłata za towar nie zostanie pobrana do momentu aż otrzymamy odpowiedź od Użytkownika, którą opcję wybiera. Jeśli Użytkownik nie odpowie na naszą wiadomość w czasie powyżej 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane.
23.8 Wszystkie ceny w Naszym Serwisie zawierają podatek VAT.
23.9 Koszty wysyłki nie są wliczone w ceny Produktów w Serwisie. Sposoby oraz koszty wysyłki są prezentowane Użytkownikowi  w trakcie procesu składania Zamówienia.

§24. Zamówienie – sporządzanie Umowy

24.1 W naszym Serwisie Użytkownik jest prowadzony przez proces Zamówienia krok po kroku. W procesie tym Użytkownikowi zaprezentowane jest podsumowanie wybranych Produktów, ich ceny jednostkowe, koszty wysyłki  oraz całkowita suma zakupów. Przed sfinalizowaniem Zamówienia i zapłatą Użytkownik ma możliwość edycji Zamówienia. Prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich elementów Zamówienia przed przejściem do okna zapłaty.
24.2 Jeśli w procesie Zamówienia Użytkownik pomylił się prosimy o niezwłoczny kontakt z Nami na adres sklep@kendra.com.pl. Jeśli w wyniku błędnego zamówienia Kendra Publishing Ltd poniesie koszty, obciążony zostanie nimi Użytkownik. (Na przykład koszty operatora kart płatniczych).
24.3 Żadna część Serwisu nie stanowi sama w sobie prawomocnej Umowy kupna-sprzedaży. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy, którą Kendra Publishing może zaakceptować. Zgoda na zawarcie Umowy zostaje wyrażona poprzez przesłanie Użytkownikowi Potwierdzenia Zamówienia. Dopiero w momencie wysłania przez Kendra Publishing Ltd Potwierdzenia Zamówienia następuje zawarcie prawomocnej Umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Nami a Użytkownikiem Serwisu.
24.4 Zamówienie powinno zawierać:
24.4.1 Numer Zamówienia;
24.4.2 Szczegóły Zamówienia pokazujące listę Produktów;
24.4.3 Ceny poszczególnych Produktów, koszty dostawy oraz (gdzie konieczne) podatki i inne koszty
24.4.4 Szacowany czas dostawy
24.5 W szczególnych przypadkach gdy nie będziemy mogli zrealizować Zamówienia, powiadomimy o tym niezwłocznie Użytkownika wyjaśniając przyczyny takowej sytuacji. W przypadku takim nie zostanie pobrana opłata za Zamówienie, lub jeśli taka opłata została pobrana wcześniej, zostanie ona zwrócona Użytkownikowi tak szybko jak to tylko możliwe. Czas zwrotu opłaty nie przekracza 10 dni roboczych.
24.6 Zwroty zapłaty opisane w paragrafie §24 będą dokonane tą samą metodą co płatność podczas składania Zamówienia w Serwisie, chyba że Użytkownik zadecyduje inaczej.

§25. Płatność

25.1 Płatność za Produkty Zamówione w Serwisie musi być dokonana przed dostarczeniem towarów. Użytkownik w procesie składania Zamówienia jest proszony o dokonanie płatności.
25.2 Dozwolone są następujące formy płatności:
25.2.1 Przelewy24.pl;
25.2.2 PayPal;
25.2.3 Przelew na konto bankowe.

§26. Dostawa towarów, ryzyko oraz prawo własności

26.1 W normalnych warunkach wszystkie Produkty zakupione w Naszym Serwisie są dostarczane w czasie nie przekraczającym 30 dni.
26.2 Jeśli z winy Użytkownika dostawa Produktów nie będzie możliwa, możemy zażądać dodatkowej opłaty (na przykład na pokrycie kosztów powtórnej wysyłki Produktów). Jeśli z winy Użytkownika nie będzie możliwe ustalenie terminu powtórnej dostawy Produktów, możemy zażądać opłaty za magazynowanie towarów, lub odstąpić od Umowy i zwrócić Użytkownikowi zapłatę, potrącając poniesione koszty (na przykład koszty wysyłki). W celu ustalenia szczegółów powtórnej dostawy prosimy o kontakt na adres sklep@kendra.com.pl.
26.3 W szczególnym przypadku gdy nie dostarczymy Zamówionych Produktów w okresie 30 dni, Umowę należy traktować jako nieważną, jeśli:
26.3.1 Kendra Publishing Ltd odmówiła dostarczenia Produktu, lub
26.3.2 w świetle zaistniałych okoliczności dostawa w tym terminie była niezbędna, lub
26.3.3 Użytkownik poinformował Nas że dostawa w takim terminie jest konieczna.
26.4 Jeśli Użytkownik nie chce rozwiązać umowy na mocy paragrafu §26.3, Użytkownik może wskazać nową datę dostawy towarów. Jeśli ponownie nie zdołamy dostarczyć Produktów w wyznaczonym terminie, Umowę należy traktować jako nieważną.
26.5 Na mocy punktów §26.3 lub §26.4 Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, jeśli kondycja Produktów nie uległa zmianie (są w stanie jak nowe). W tym przypadku Kendra Publishing Ltd zwróci koszt zakupu i wysyłki Produktów.
26.6 Dostawa zostaje uznana za zakończoną po dostarczeniu Produktów na wskazany adres. Wówczas odpowiedzialność za Produkty przechodzi na kupującego.
26.7 Prawo własności do Produktów przechodzi na Użytkownika Serwisu w momencie dokonania zapłaty.
26.8 Zwroty zapłaty opisane w paragrafie §26 będą dokonane tą samą metodą co płatność podczas składania Zamówienia w Serwisie, chyba że Użytkownik zadecyduje inaczej.

§27. Produkty uszkodzone lub niewłaściwe

27.1 Zgodnie z obowiązującym prawem Kendra Publishing Ltd musi dostarczyć produkt zgodny z opisem zamieszczonym w Serwisie. Jeśli w skład Zamówienia wchodzą produkty cyfrowe (np. pliki audio i wideo), one również muszą spełniać powyższe warunki. Jeśli którykolwiek z dostarczonych Produktów jest niezgodny z opisem lub uszkodzony, prosimy o kontakt na adres sklep@kendra.com.pl, w celu ustalenia wymiany Produktu na właściwy lub zwrotu zapłaty.
27.2 Użytkownik ma prawo zwrotu uszkodzonych lub niezgodnych z opisem Produktów w czasie do 30 dni od daty Zamówienia.
27.3 Aby zwrócić Produkty, o których mowa w paragrafie §27 prosimy o kontakt na adres sklep@kendra.com.pl. Kednra Publishing Ltd ponosi koszty związane ze zwrotem Produktów o których mowa w paragrafie §27.
27.4 Zwroty zapłaty za Produkty, o których mowa w paragrafie §27, będą dokonywane w przeciągu 14 dni od momentu gdy Kendra Publishing Ltd oświadczy że Użytkownikowi Serwisu należny jest zwrot zapłaty na mocy paragrafu §27.
27.5 Zwroty zapłaty pokrywać będą całkowity koszt zakupu, wliczając w to koszty wysyłki.
27.6 Zwroty zapłaty opisane w paragrafie §27 będą dokonane tą samą metodą co płatność podczas składania Zamówienia w Serwisie, chyba że Użytkownik zadecyduje inaczej.

§28. Reklamacje

28.1 Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres email: sklep@kendra.com.pl.
28.2 Kendra Publishing Ltd rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O akceptacji lub odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Kendra Publishing Ltd poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Kendra Publishing Ltd nie odniesie się doreklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§29. Odstąpienie od Umowy

29.1 Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy o w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
29.2 Aby odstąpić od Umowy należy wysłać wypełniony Formularz Odstąpienia od Umowy (dostępny w załączniku 1, na końcu niniejszego Regulaminu) na adres email: sklep@kendra.com.pl.
29.3 W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Kendra Publishing Ltd w terminie 14 dni zwróci Użytkownikowi Serwisu wszystkie dokonane przez niego płatności.
29.4 Zwroty zapłaty opisane w paragrafie §29 będą dokonane tą samą metodą co płatność podczas składania Zamówienia w Serwisie, chyba że Użytkownik zadecyduje inaczej.
29.5 W przypadku audiobooków, ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (nagrania dźwiękowe nie zapisane na nośniku materialnym) Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkiem jest sytuacja opisana w punkcie 29.6.
29.6 W przypadku gdy Użytkownik dokonał zakpupu w Serwisie lecz nie pobrał pliku do swojego komputera lub urządzenia przenośnego, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

§30. Opinie i zażalenia

30.1 Zawsze jesteśmy gotowi usłyszeć opinie naszych klientów, zarówno pozytywne jak i negatywne. Na podstawie tych opinii usprawniamy działanie Naszego Serwisu.
30.2 Opinie na temat Produktów można umieszczać w Naszym Serwisie bezpośrednio przy każdym z Produktów (pod warunkiem posiadania aktywnego Konta). Opinie oraz zażalenia odnośnie działania naszego Serwisu lub naszych Produktów prosimy kierować na adres sklep@kendra.com.pl.
30.3 Spory i ustalenia prawne pomiędzy Nami a Użytkownikiem Serwisu będą rozpatrywane zgodnie z paragrafem §18.

§31. Inne warunki i postanowienia

31.1 W szczególnych przypadkach Kendra Publishing Ltd zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków zawartych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, jak i Regulaminie Użytkowania Serwisu, na osoby trzecie (na przykład w przypadku sprzedaży Firmy). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany o tym przez Nas na piśmie. Wszystkie prawa i obowiązki obu stron pozostaną bez zmian, a nowy właściciel Firmy będzie związany warunkami niniejszej Umowy.
31.2 Użytkownik nie ma prawa przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, chyba że Kendra Publishing Ltd wyrazi na to pisemną zgodę.
31.3 Umowa jest zawarta wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Nami i nie ma na celu przynosić korzyści osobom trzecim ani nie daje prawa osobom trzecim do roszczenia praw zawartych w niniejszych Warunkach Sprzedaży.
31.4 Kendra Publishing Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualniania niniejszych Warunków Sprzedaży. O wszystkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie (na email).

Załącznik 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Kendra Publishing Ltd
The Vassall Centre
Gill Avenue
Bristol, BS16 2QQ
United Kingdom

Ja, [* imię i nazwisko], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

Umowy sprzedaży *audiobooka / audiobooków / książki / książek
[* tytuł / tytuły / nr zamówienia],

zawartej dnia [*data zawarcia umowy]

[Imię i nazwisko Użytkownika]
[Adres Użytkownika]
[Data]

* Niepotrzebne skreślić